MENU
Specialists in food processing equipment

TWB en Rademaker

The Women’s Bakery

The Women's Bakery is een sociale onderneming die vrouwen krachtigt en toegang biedt tot voedzaam, betaalbaar brood in Oost-Afrika. De organisatie vertegenwoordigt het volgende.

HET BEGINT MET VROUWEN

The Women's Bakery (TWB) gelooft dat vrouwen van nature krachtig zijn. En dat wanneer een vrouw toegang heeft tot sociale en economische kansen, de wereld daarvan profiteert. De visie is om vrouwen te krachtigen, omdat een geëmancipeerde vrouw an sich al een resultaat is dat de moeite van het strijden waard is. Deze empowerment wordt gevolgd via drie prioriteitsgebieden:

Onderwijs
Vanaf dag één van hun betrokkenheid bij TWB krijgen vrouwen een opleiding die hen nooit kan worden ontnomen. Voor sommige bakkers is formeel onderwijs nooit een optie geweest, dus met dit programma gaan ze van niet kunnen lezen naar klaar zijn voor een carrière. En vrouwen krijgen niet alleen een opleiding, maar kunnen via hun werk ook schoolgeld betalen voor hun kinderen.

Economische kansen
Het inkomen van de vrouwen bij TWB neemt toe. Bakkers melden dat ze nu regelmatig nieuwe kleding en veilige huisvesting voor hun kinderen kunnen bieden. The Women's Bakery creëert mogelijkheden voor meer stabiliteit en helpt vrouwen om van overleven naar bloeien te gaan.

Gezondheid
100% van de vrouwen in de bakkerijen van TWB heeft een ziektekostenverzekering. Vrouwen kunnen hun kinderen daardoor voorzien van 2-3 maaltijden per dag. Stap voor stap, gemeenschap voor gemeenschap, boekt TWB vooruitgang in de algehele voeding van vrouwen en gezinnen in Oost-Afrika.

The Women’s Bakery creëert kansen voor vrouwen in Oost-Afrika om hun eigen keuzes te maken - om te werken, te leren, te investeren en andere vrouwen op te tillen. Deze kansen en keuzes hebben een diepgaande impact op vrouwen, hun families en de lokale gemeenschap.

Wil je meer weten over The Women's Bakery? Neem dan een kijkje op:

Rademaker is een trotse sponsor van The Women's Bakery.

Onze sociale impact

De samenwerking tussen The Women's Bakery (TWB) en Rademaker is ontstaan vanuit onze gezamenlijke passie voor brood en het ultieme doel om meer mensen toegang te geven tot voedzaam en betaalbaar voedsel. Echter, honger, ondervoeding en voedselzekerheid hebben ook nauwe verbanden met andere grote sociale problemen, waaronder armoede, gezondheid en gelijkheid.

Er is een duidelijke connectie met de missie van Rademaker; bijdragen aan de beschikbaarheid van betaalbaar voedsel voor de groeiende wereldbevolking.

Kennisdeling
De basis voor het creëren van blijvende impact is kennis. Met meer dan 40 jaar ervaring in de bakkerij-industrie heeft Rademaker uitgebreide kennis opgedaan op allerlei gebieden binnen deze sector. We voelen ons bevoorrecht om onze ervaring te kunnen inzetten voor voedselzekerheid.

In deze samenwerking willen we waarde toevoegen als betrokken partner en gezamenlijke doelen bereiken, net zoals we dat doen met onze klanten. We zijn ons bewust van hoe bevoorrecht we zijn op het gebied van voedsel en onderwijs, bijvoorbeeld als mensen en een bedrijf gevestigd in Nederland.

Rademaker ondersteunt The Women's Bakery op drie manieren:

Training & professionalisering
Rademaker biedt TWB technische training om de bakkerijoperaties te verbeteren. We doen dit niet alleen door workflows en productietechnieken te optimaliseren, maar ook door advies te geven over professioneel bakkerijbeheer. De deegtechnologen van Rademaker bieden trainingen op locatie aan en ons doel is om training te blijven bieden ter ondersteuning en verbetering van processen en productie.

Innovatie & productontwikkeling The Women's Bakery streeft er voortdurend naar om niet alleen hun producten te verbeteren, maar ook actief te zijn in productinnovatie. Rademaker biedt ondersteuning door te kijken naar alternatieve ingrediënten, voedingswaarden en productiemethoden.

Financiële steun & netwerken |
De financiële bijdragen van Rademaker hebben het voor The Women's Bakery mogelijk gemaakt om essentiële investeringen te doen. Deze fondsen zijn gebruikt om experts aan boord te halen, hun inkoopsystemen te professionaliseren en nieuwe apparatuur aan te schaffen.